BE&ECO WC valiklis Citrina, 1 L

Pridėti prie pageidavimų

3,49 €

Šiuo metu prekės nėra sandėlyje.

Prekės kodas :
4820168434877
Gamintojas:
KLAUSKITE APIE PREKĘ:
BE&ECO WC valiklis Citrina, 1 L
Jūsų Laiškas sėkmingai išsiųstas
Įvyko nenumatyta klaida
Reikia daugiau informacijos?
KLAUSTI APIE PREKĘ
Apie prekę
Naudojimas
Sudėtis
Atsiliepimai (0)

Skystas Be&Eco WC valiklis citrinų aromato pašalina net ir po vandeniu esančias kalkių nuosėdas, rūdis ir nešvarumus, suteikia gaivų aromatą ir palaiko higienišką švarą tualete.

NAUDOJIMAS: atidaryti paspaudus kamštelio šonus ir sukant prieš laikrodžio rodyklę. Panaudojus užsukti kamštelį. Užpilkite valiklio tiesiai po unitazo kraštu. Palaukite kelias minutes ir nuleiskite vandenį. Norėdami pašalinti įsisenėjusius nešvarumus naudokite šepetį.
Produkte yra rūgšties! Galimas padidėjęs individualus jautrumas atskiriems komponentams, laikyti atskirai nuo maisto produktų, jautrių rūgščių poveikiui (marmurinės, plonos emalės, akrilinės vonios, vonios su restauruota emalio danga).
Atsargumo priemonės: Pavojinga! Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/ aerozolio. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.Specialus gydymas (žr. šioje etiketėje). PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis

< 5% anijoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, kvapiosios medžiagos (limonenas). Kitos sudedamosios dalys: organinės ir neorganinės rūgštys, dažiklis (СІ 19140).

Atsiliepimų nėra

Rašyti atsiliepimą
Saugiais mokėjimais rūpinasi:
Jūsų prekių kelione rūpinasi:

Rekomenduojamos prekės:

TOP prekės:

Naujausios peržiūrėtos prekės: