Clean Theraphy dėmių išėmėjas baltiems ir spalvotiems audiniams - koncentruotas, 40 g

Pridėti prie pageidavimų

1,79 €

Šiuo metu prekės nėra sandėlyje.

- +

Kaina lojalumo taškais: 8

Prekės kodas :
5906900019690
Prekinis ženklas:
KLAUSKITE APIE PREKĘ:
Clean Theraphy dėmių išėmėjas baltiems ir spalvotiems audiniams - koncentruotas, 40 g
Jūsų Laiškas sėkmingai išsiųstas
Įvyko nenumatyta klaida
Reikia daugiau informacijos?
KLAUSTI APIE PREKĘ
Apie prekę
Naudojimas
Sudėtis
Atsiliepimai (0)

Tinkamas naudoti baltiems ir spalvotiems audiniams. Puikiai pašalina dėmes ir suteikia spalvai ryškumo.


Naudojimas: galima naudoti vieną ar kartu su skalbimo priemone, kurios sudėtyje nėra chloro. Laikytis audinio gamintojo nurodymų. Prieš naudojimą rekomenduojama išbandyti nedideliam audinio plotui. Balinimui naudoti 1/2 pakelio (20 g) 5 l vandens. Trukmė - 30 min. Skalbiant skalbyklėje naudoti visą pakelio turinį (40 g) 5 kg skalbinių. Skalbiant rankomis naudoti 1/2 pakelio (20 g) 5 l vandens.

Pavojinga
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą
H315 Dirgina odą
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones
P302 +P352 + P342+P311 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens; pasireiškus alerginei reakcijai ar sudirgimui kreiptis į gydytoją.
P362 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant
Р305+Р351+Р338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis
P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P235 Laikyti vėsioje vietoje
P402 Laikyti sausoje vietoje
P301+P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Sudėtis:15% - 30% balinimo junginių deguonies pagrindu; < 5 % nejoninio PAM, EDTA, ceolito; 5 fermentai, kvapioji kompozicija.Ingredientų sąrašas : Alkoholiai, C12-15, Etoksilintos 3 - 5 TE, Alkoholiai, C12-15, Etoksilintos 5 - 20 TE; 4-Tert-Butylcyclohexyl Acetate, Sodium Silicate, Sodium Perborate, Sodium Carbonate Peroxide, Fluorescent Brightener 71m, Tetrasodium Edta, Sodium Carbonate, Disodium Distyrylbiphenyl Disulfonate

Atsiliepimų nėra

Rašyti atsiliepimą
Saugiais mokėjimais rūpinasi:
Jūsų prekių kelione rūpinasi:

Rekomenduojamos prekės:

TOP prekės:

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

Naujausios peržiūrėtos prekės: